Pracujemy także w każdą sobotę i niedzielę

Pracujemy w każdą sobotę i niedzielę.